สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตักบาตรงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกิจกรรมตักบาตร งานปริวาสกรรม และปฏิบัตรธรรม วันที่ 10 - 11 มกราคม 2560 ณ ป่าช้าบ้านหนองช้างใหญ่