สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Share

   วันนี้ 23 ต.ค. 2559 เวลา 15.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองหลัก ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ โดยมี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุ สามเณรและประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบร่วมพิธี กว่า2500 รูป/คน