สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอยิ้ม พ.ศ. 2559

Share

   นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ นำคณะอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน ตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ในงานมีหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตรเคลื่อนที่ (Mobille Unit) ทำบัตรประชาชนให้ประชาชนที่มารอรับบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่