สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ12 สิงหาคม 2559

Share

    12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เข้าร่วมในงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7รอบ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ และภายในการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุรี่เพื่อรณรงค์การเลิกเหล้าและเลิกบุรี่ด้วย