สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯปี2559

Share

    วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผู้นำชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เริ่มเดินรณรงค์จากโลตัส สาขาม่วงสามสิบถึงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ภายใต้กรอบแนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์