สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมทักษะการเรียนของนักศึกษา กศน.

Share

    วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายสุนทร  ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมทักษะการเรียนของนักศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ สู่การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลหนองช้างใหญ่ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านพระโรจน์หมู่ที่ 8