สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการถนนสายบุญเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2559

Share

    วันวิสาขบูชา วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับชาวตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการถนนสายบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกิจกรรมตักบาตร เวียนเทียน และร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดศรีสุพลอาราม (วัดบ้านหนองช้างน้อย)