สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย

Share

    วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่