สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอำเภอม่วงสามสิบมาตรวจนิเทศงาน

Share

    วันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ให้การต้อนรับนายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ และคณะ ที่มาตรวจนิเทศงานให้กับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่