สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด หนองเหล่าเกมส์

Share

    วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด หนองเหล่าเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่สนามกีฬาโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี