สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

Share

     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่