สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวตำบลหนองช้างใหญ่ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด

Share

   วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ผู้นำชุมชน นายก สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกันต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือโบราณ วัดศรีสุพนอาราม บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี