สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ทุ่งดอกนิลุบล

Share

ทุ่งดอกนิลุบล

ทุ่งดอกนิลุบล (ผักอีฮีน) ไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ 1 ปีมีครั้ง (ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม) นักท่องเที่ยวแห่แชะภาพ บริเวณกลางทุ่งนา บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำการเข้าชม

1.ดอกนิลุบลบานช่วงเวลา  08.00 น. - 14.00 น.

2.มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้เคียงคือ พิพิธภัณฑ์เรือโบราณหนองช้างน้อย

 

 https://www.thairath.co.th/content/1003574