สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

เสมาโบราณ บ้านพระโรจน์

Share

เสมาโบราณบ้านพระโรจน์ 

ใบเสมาหินโบราณบ้านพระโรจน์ 

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี