สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

วัดโภคการาม

Share

 วัดโภคการาม ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา นส.3 เลขที่ 190

 อาณาเขต

ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 11 วา จดทางสาธารณประโยชน์

ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 18 วา 1 ศอก จดทางสาธารณประโยชน์

ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 2 วา 1 ศอก จดทางสาธารณประโยชน์

ทิศตะวันตกประมาณ 3 เส้น จดทางสาธารณประโยชน์

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

1. อุโบสถ มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. ศาลาการเปรียญ มีขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก

3. กุฏฏีสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 4 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดี่ยว ๑หลัง

4. ศาลานาบุญ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดี่ยว

5. เมรุ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต

6. ศาลาโรงทานจำนวน 1 หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว

7. หอระฆัง 1 หอ

ปูชนียวัตถุ

มีพระประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง 1.60 เมตร สูง 1.80 เมตร พระพุทธรูปขนาดต่างๆจำนวน 13 องค์ และมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 1 องค์ ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

วัดโภคการาม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 ชื่อที่ชาวบ้านเรียกคือ “วัดบ้านหนองเม็ก” ตามชื่อเดิมของวัดนี้โดยหลวงปู่ห้าวได้นำชาวบ้านสร้างวัดนี้ขึ้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2535 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระห้าว พ.ศ. 2482-2488 รูปที่ 2 พระพันธ์ ธม.มิโก พ.ศ. 2488-2492 รูปที่ 3 พระทอน พ.ศ. 2492-2496 รูปที่ 4 พระเคน โชติปญ.โญ พ.ศ. 2496-2499 รูปที่ 5 พระค่ำ โชติปญ.โญ พ.ศ. 2499-2500 รูปที่ 6 พระมั่ง โชติปญ.โญ พ.ศ. 2500-2512 รูปที่ 7 พระครูโกวิทย์ศาสนการ พ.ศ. 2512-2520 รูปที่ 8 พระมี พ.ศ. 2520-2535 รูปที่ 9 พระโหง่น จน.ทปญ.โญ พ.ศ. 2535-2553 รูปที่ 10 พระอธิการวิชัย วิชโย พ.ศ. 2553-2555 (เจ้าคณะตำบล) รูปที่ 11 พระอธิการชัยพร สุภช.โย พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน