สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

วัดพระโรจน์

Share

วัดพระโรจน์ ตั้งอยู่เลขที่ 165 บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 88 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา โฉนดที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 1838

อาณาเขต

ทิศเหนือประมาณ 4 เส้น 10 วา 5 ศอก จดถนนพระโรจน์

ทิศใต้ประมาณ 4 เส้น 5 วา 3 ศอก จดลำห้วยพระโรจน์

ทิศตะออกประมาณ 4 เส้น 3 วา 2 ศอก จดที่ดินชาวบ้านและถนนม่วง-พนา

ทิศตะวันตกประมาณ 5 เส้น 10 วา 4 ศอก จดที่นาชาวบ้าน

มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

1. อุโบสถหลังเก่า กว้าง 7 เมตร ยาว 13 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460

2. อุโบสถหลังใหม่

3. ศาลาการเปรียญ กว้าง 13 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532

4. ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520

5. อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 หลัง

6. กุฎิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง

7. เมรุ จำนวน 1 หลัง

ปูชนียวัตถุ

พระประธาน ขนาดหน้าตัก กว้าง 39 นิ้ว สูง 67 นิ้ว หล่อด้วยทองเหลือง พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก กว้าง 39 นิ้ว สูง 72 นิ้ว พระพุทธรูปอื่นๆอีก 9 องค์ และเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าอาวาสในอดีตวัดพระโรจน์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2245 ผู้นำสร้างวัดคือ พ่อถ่านจำปาและพ่อใหญ่พร ภาวะบุตร โดยชักชวนชาวบ้านจากบ้านผ้าขาว ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดกาฬสินธิ์ มาสร้างวัดขึ้นหลังจากที่ได้ขุดพบพระพุทธรูปบริเวณนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2355

การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระอ่อน รูปที่ 2 พระต้น รูปที่ 3 พระสังข์ พ.ศ. 2247 -2482 รูปที่ 4 พระครูคุณสัมบันมุนี พ.ศ.2482-2522 รูปที่ 5 พระครูวิบูลย์วุฒิกร พ.ศ. 2522-2533 รูปที่ 6 พระประสิทธิ์ จน.ทปญ.โญ พ.ศ.2533-2550 รูปที่ 7 พระครูศรีปัญญาภิวัฒน์ (พระมหาทองคำ ปัญญาธีโป) พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2480