สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

 

" ป่าเห็ดละโงก โคกเห็ดเผาะ เลาะลำเซบก ดงดอกกระเจียว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เลื่องลือพันธ์ุมะขามหวาน

พิพิธภัณฑ์ล้ำค่า บูชาพระโรจน์ " 

วัดศรีพิทยาคม

 วัดศรีพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 30 บ้านหนองช้างใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 467

อ่านเพิ่มเติม...

วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส

วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส ตั้งอยู่เลขที่ 71 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ 8887

อ่านเพิ่มเติม...

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม (เรือโบราณ)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม (เรือโบราณ) ตั้งอยู่ 44 หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน

อ่านเพิ่มเติม...

วัดพระโรจน์

วัดพระโรจน์ ตั้งอยู่เลขที่ 165 บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 88 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา โฉนดที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 1838

อ่านเพิ่มเติม...

วัดโภคการาม

 วัดโภคการาม ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา นส.3 เลขที่ 190

อ่านเพิ่มเติม...

วัดไพบูลย์

วัดไพบูลย์ ตั้งอยู่เลขที่ 23 บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 13 ตารางวา

อ่านเพิ่มเติม...