สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง(PARA AC.)แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางจากบ้านนายสรศักดิ์ไปหนองช้างน้อย)หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/06/61 ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง(PARA AC.)แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางจากบ้านนายสรศักดิ์ไปหนองช้างน้อย)หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/06/61 ]
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง(PARA AC.)แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางจากบ้านนายสรศักดิ์ไปหนองช้างน้อย)หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/05/61 ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง(PARA AC.)แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางจากบ้านนายสรศักดิ์ไปหนองช้างน้อย)หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/05/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 11/09/60 ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 21/08/60 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 [ 22/04/59 ]
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ชนิดเอนกประสงค์) [ 28/01/59 ]
บันทึกตกลงจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก 3/2559 [ 13/01/59 ]
บันทึกตกลงจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ 3/2559 [ 13/01/59 ]
บันทึกตกลงจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ 3/2559 [ 13/01/59 ]
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction [ 08/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ [ 08/12/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนสาย อบ.3162 [ 02/11/58 ]
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนสาย อบ.3162 [ 02/11/58 ]
บันทึกตกลงจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก 2/2559 [ 02/11/58 ]
บันทึกตกลงจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ 2/2559 [ 02/11/58 ]
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง [ 02/11/58 ]
บันทึกตกลงจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ 2/2559 [ 02/11/58 ]
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26/10/58 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12/10/58 ]
บันทึกตกลงซื้อขายระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ ร้านเบสท์บุ๊ค เซ็นเตอร์ 7 ก.ค. 2558 [ 07/07/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ) [ 07/07/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย [ 16/06/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์ [ 16/06/58 ]
บันทึกตกลงซื้อขายระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ ร้านเบสท์บุ๊ค เซ็นเตอร์ 2 ก.พ. 2558 [ 02/02/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน สายบ้านหนองช้างใหญ่ [ 24/12/57 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก [ 24/12/57 ]
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20/10/57 ]
สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/10/57 ]
สอบราคาจ้างประกอบอหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/10/57 ]
สอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กประเภทอยู่ในอาคาร และอยู่นอกอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/07/57 ]
เรื่องสอบราคาซื้อภาชนะกักเก็บน้ำฝน(โอ่งซีเมนต์) ความจุ 1,600 ลิตร พร้อมฝาปิด และติดตั้งก๊อกน้ำ พร้อมพิมพ์คำว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2557" จำนวน 120 ใบ [ 09/06/57 ]
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง [ 19/05/57 ]
สอบราคาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กประเภทอยู่ในอาคารและอยู่นอกอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ [ 01/04/57 ]
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กประเภทอยู่นอกอาคาร กำหนดยื่นซองสอบราคา 2-21 เมษายน 2557 [ 01/04/57 ]
โครงการก่อสร้างศาลานาบุญ หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย [ 27/01/57 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสนิทไปบ้านนายถวิน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง [ 27/01/57 ]