สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดม่วงสามสิบ

    วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดยนายสมศักดิ์ บริสุทธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน พร้อมพสกนิกรตำบลหนองช้างใหญ่น้อม ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับจิตอาสาอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลหนองช้างใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสถานที่ และเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

    วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับจิตอาสาอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลหนองช้างใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสถานที่ และเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหราช ประจำปี 2560

    วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วันปิยะมหาราช นายสมศักดิ์ บริสุทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่และคณะบุคลากรเข้า ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหราช ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ได้รับรางวัลอันดับสองประเภทความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดพวงมาลาในครั้งนี้ด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่

     วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมมือกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 จัดประชุมโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ โดยให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

     วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยทั้งแปดหมู่บ้านในตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมกับออกบริการเก็บค่าบริการเก็บขยะด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านพระโรจน์ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาปี พ.ศ. 2560

      วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดยนายสมศักดิ์ บริสุทธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านพระโรจน์ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมปลูกต้นพยุงใน โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

      วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดยนายสมศักดิ์ บริสุทธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมปลูกต้นพยุงใน โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ค้ำจิตใจ ค้ำเศรษฐกิจ ค้ำวัฒนธรรม ค้ำสิ่งแวดล้อม บริเวณคูน้ำหนองช้างใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจวัดขนาด ความเรียบร้อย ของผู้รับเหมาที่รับทำถนนและคลองระบายน้ำ ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ ตามงบประมาณที่จัดสรร ประจำปี 2560

     เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจวัดขนาด ความเรียบร้อย ของผู้รับเหมาที่รับทำถนนและคลองระบายน้ำ ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ ตามงบประมาณที่จัดสรร ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...