สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานตลาดประชารัฐอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

     วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561เวลา 18.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมในงานตลาดประชารัฐจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ในงานมีการแสดงหมอลำ การฟ้อนรำ การแต่งกายชุดไทยสีฟ้า ณ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร

     วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร เวลา 9.00 น. ณ หอประชุม อำเภอม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

อปพร.ตำบลหนองช้างใหญ่ ปฏิบัติการอำนวยการงานฌาปณกิจศพ พระอธิการวินัย อิฏฐผโล

     วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อปพร.ตำบลหนองช้างใหญ่ ปฏิบัติการอำนวยการงานฌาปณกิจศพ พระอธิการวินัย อิฏฐผโล อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีพิทยาคม บ้านหนองช้างใหญ่ ณ.เมรุชั่วคราววัดศรีพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2561

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2561 ณ วัดบ้านพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคืนความสุขให้คนอุบลกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมโครงการคืนความสุขให้คนอุบลกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.ณ จุดนำส่งขยะอันตรายชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต รุ่นที่ 26/2561

  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต รุ่นที่ 26/2561 สาขา ช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน)(จำนวน 60 ชั่วโมง)ระหว่างวันที่ 2-11 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

การร่วมงานตลาดประชารัฐอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมในงานตลาดประชารัฐจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ในงานมีการแสดงหมอลำ การจับสลากสอยดาว ณ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...