สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหนึ่งตำบลซ่อมหนึ่งตำบลสร้าง

    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ตรวจรับบ้านจากโครงการหนึ่งตำบลซ่อมหนึ่งตำบลสร้าง บ้านผู้สูงอายุ บ้านนางหนู วงค์นาม หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองอีคลึ้ม

    กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกตรวจงานขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองอีคลึ้ม หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

    กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561

    นายสมศักดิ์ บริสุทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การมอบเงินบริจากจากการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ 2560

    วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถนำส่งนักเรียนชนกับรถกระบะ และมอบเงินบริจากจากการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561

    วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาประจำตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

การก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

    วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ตรวจงานการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...