สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการออกรณรงค์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือรอบที่ 1/2560

   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการออกรณรงค์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือรอบที่ 1/2560 ในหมู่บ้านตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-24 มกราคม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายภัตตาหารเช้า

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมถวายภัตตาหารเช้า โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช่วงสตมวาร (100 วัน) วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ วัดป่าน้ำคำเกิ่ง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน

   เวลา 9.00 น. วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับชาวบ้านหนองช้างใต้หมู่ที่ 7 ทำพิธีขึ้นเสาเอกบ้านในโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อเป็นศิริมงคล 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

มีซุ้มกิจกรรมดังนี้ 1 ซุ้มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (นักประดิษฐ์ตัวน้อย) 2 ซุ้มกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 3 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 4 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 5 ซุ้มกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 6 นิทัศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 7 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการเด็กปฐมวัย และซุ้มอิ่มอร่อย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาบ้านไพบูลย์

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาที่ลำห้วยหมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์ วันที่ 11 มกราคม 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมตักบาตรงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกิจกรรมตักบาตร งานปริวาสกรรม และปฏิบัตรธรรม วันที่ 10 - 11 มกราคม 2560 ณ ป่าช้าบ้านหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 มีการตั้งจุดบริการประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ทางเชื่อมระหว่างอำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 4 มกราคม พ.ศ. 2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

อ่านเพิ่มเติม...

งานปีใหม่ พ.ศ. 2560

   วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ รับพรปีใหม่จากท่านนายก และรับประทานอาหารร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...