สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา (โครงการโรงเรียนพ่อแม่)

   วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระโรจน์ และสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กแรกเกิด IQ EQ และกฎหมายสิทธิเด็ก

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมถนนศรีขาว

   ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมถนนศรีขาว : วินัย มีน้ำใจมีได้ไม่ด้องอายใคร มีกิจกรรมหลักคือการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพัฒนาวัด วัดไพบูลย์

   วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์จัดกิจกรรมพัฒนาวัดบ้านไพบูลย์มีการทำความสะอาดบริเวณวัด ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ฯ เพื่อทำให้วัดสะอาดเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา (อบต.พบประชาชน)

   วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา (อบต.พบประชาชน) โครงการเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมการละเล่นของผู้สูงอายุ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  แจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และการบริการจัดเก็บค่าบริการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตร

   วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตย กศน.อำเภอม่วงสามสิบ วัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ ฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าโพธิ์ศรี ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกายของข้าราชการทั่วประเทศ

   ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.- 16.30 น. ให้เป็นวันออกกำลังกายของข้าราชการทั่วประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จึงจัดกิจกรรมออกกำลังกายขึ้น ในวันพุธที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี ลดความเคลียด และเพิ่มพลังในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

   วันที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมใจลงแขกเกี่ยวข้าวที่นาของนายเซ็ง สารักษ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาลดรายจ่าย และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

อ่านเพิ่มเติม...

รวมพลังแห่งความภักดี

   วันนี้ 22พย.2559 เวลา08.00 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

มีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในอำเภอม่วงสามสิบ
กลุ่มพลังมวลชน ร่วมร้องเพลงชาติไทย และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 รัชกาลที่ 9 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...