สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว (O & M)

   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว (O & M) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในเขต ตำบลหนองช้างใหญ่ ใช้ไม้เท้าขาวในการช่วยในการดำเนินชีวิตของคนตาบอดอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 17– 26 เมษายน พ.ศ. 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

จุดตรวจความมั่นคง และจุดบริการ เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัด จุดตรวจความมั่นคง และจุดบริการเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 

วันที่ 10 , 11 , 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

การปักหลักเขตที่สาธารณะ

   วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ปักหลักเขตที่สาธารณะเพื่อให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจน หลังจากกรมที่ดินสอบแนวเขตสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

   วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่มีการประชุมสภา สมัยที่สามัญ2 ครั้งที่1

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบธง อปพร.

   วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดพิธีมอบธง อปพร. จาก นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และสวนสนามของ อปพร.หนองช้างใหญ่ เสร็จพิธีมีการประชุมรับมอบนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก แล้วร่วมกันเดินรณรงค์ใส่หมวกนิรภัยภายในหมู่บ้าน 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว ปี2560

   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 4 เมษายน พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...