สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater bank ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายโกวิทย์ ดอกไม้ กรรมการสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ และคณะเป็นวิทยากรการบริหารจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater bank ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานครบรอบ 136 ปีม่วงสามสิบ และเปิดตลาดประชารัฐ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธ

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานครบรอบ 136 ปีม่วงสามสิบ และเปิดตลาดประชารัฐ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดำรงต์ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     วันที่ 26 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดำรงต์ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ ระบบกระจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำฝายร่องคำจาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก จากกรมทรัพยากรน้ำ

     วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 24 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ ระบบกระจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำฝายร่องคำจาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก จากกรมทรัพยากรน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมแผนดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ฉบับที่ 1 เพิ่มเติม

     วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยสำนักปลัดฯ จัดการประชุมแผนดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ฉบับที่ 1 เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาม่วงสามสิบ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

     วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาม่วงสามสิบ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการตรวจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บานหนองแสง

       วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ คณะกรรมการตรวจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บานหนองแสง

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

       วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ต้อนรับคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...