สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาหนองโดน

   วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับชาวบ้านหนองแสง ช่วยกันกำจัดผักตบชวาบริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองโดน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา (โครงการโรงเรียนพ่อแม่)

   วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระโรจน์ และสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กแรกเกิด IQ EQ และกฎหมายสิทธิเด็ก

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมถนนศรีขาว

   ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมถนนศรีขาว : วินัย มีน้ำใจมีได้ไม่ด้องอายใคร มีกิจกรรมหลักคือการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพัฒนาวัด วัดไพบูลย์

   วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์จัดกิจกรรมพัฒนาวัดบ้านไพบูลย์มีการทำความสะอาดบริเวณวัด ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ฯ เพื่อทำให้วัดสะอาดเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา (อบต.พบประชาชน)

   วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา (อบต.พบประชาชน) โครงการเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมการละเล่นของผู้สูงอายุ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ  แจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และการบริการจัดเก็บค่าบริการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตร

   วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตย กศน.อำเภอม่วงสามสิบ วัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ ฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าโพธิ์ศรี ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกายของข้าราชการทั่วประเทศ

   ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.- 16.30 น. ให้เป็นวันออกกำลังกายของข้าราชการทั่วประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จึงจัดกิจกรรมออกกำลังกายขึ้น ในวันพุธที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี ลดความเคลียด และเพิ่มพลังในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

   วันที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมใจลงแขกเกี่ยวข้าวที่นาของนายเซ็ง สารักษ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาลดรายจ่าย และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

อ่านเพิ่มเติม...