สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 

วันที่ 10 , 11 , 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

การปักหลักเขตที่สาธารณะ

   วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ปักหลักเขตที่สาธารณะเพื่อให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจน หลังจากกรมที่ดินสอบแนวเขตสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

   วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่มีการประชุมสภา สมัยที่สามัญ2 ครั้งที่1

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบธง อปพร.

   วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดพิธีมอบธง อปพร. จาก นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และสวนสนามของ อปพร.หนองช้างใหญ่ เสร็จพิธีมีการประชุมรับมอบนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก แล้วร่วมกันเดินรณรงค์ใส่หมวกนิรภัยภายในหมู่บ้าน 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว ปี2560

   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 4 เมษายน พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

   ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดการอบรมโครงการการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอยิ้ม ปี 2560

   วันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. นายคนิจ แก่นจันทร์

นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน ณ อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งในงานดังกล่าวมีบริการทำบัตรจากศูนย์ทะเบียนจังหวัดและมีประชาชนมาทำบัตร จำนวน 47 ราย

อ่านเพิ่มเติม...