สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561

    นายสมศักดิ์ บริสุทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การมอบเงินบริจากจากการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ 2560

    วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถนำส่งนักเรียนชนกับรถกระบะ และมอบเงินบริจากจากการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561

    วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาประจำตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

การก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

    วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ตรวจงานการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

ตลาดประชารัฐ

    วันที่ 6 มีนาคม 2561เวลา 18.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมในงานตลาดประชารัฐจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน มี.ค. 2561 
ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ในงานมีการแสดงบาสโลบ มหกรรมหมอลำ รำวงย้อนยุค และประกวดการแต่งกายสวยงาม ณ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการไทยยั่งยืน

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยยั่งยืน ให้กับประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่

    วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกให้บริการให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค-กระบือ

    วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค-กระบือ

อ่านเพิ่มเติม...