สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท่องถิ่น พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์บ้านพระโรจน์

   กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท่องถิ่น
พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าร่วมงานตลาดประชารัฐอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน เมษายน 2561

   วันที่ 3 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมในงานตลาดประชารัฐจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน เมษายน 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ในงานมีการแสดงบาสโลบ มหกรรมหมอลำ รำวงย้อนยุค และประกวดการแต่งกายสวยงามย้อนยุค ณ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

   วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

    งานป้องกันหนองช้างใหญ่ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 ราย วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561มอบในงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยยั่งยืน ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหนึ่งตำบลซ่อมหนึ่งตำบลสร้าง

    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ตรวจรับบ้านจากโครงการหนึ่งตำบลซ่อมหนึ่งตำบลสร้าง บ้านผู้สูงอายุ บ้านนางหนู วงค์นาม หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองอีคลึ้ม

    กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกตรวจงานขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองอีคลึ้ม หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

    กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...