สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ปี 2560

   วันนี้ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 07.40 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายวสุรุจ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรรม โดยเริ่มต้นเดินรณรงค์จากบริเวณหน้าห้างโลตัสอำเภอม่วงสามสิบ สิ้นสุดที่ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

   วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินการสอนทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ให้กับประชนชนตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเดินวิ่ง 2017 Olympic Day

   วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 6.00 น. ประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง 2017 Olympic Day จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าการออกกำลังกาย ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การปักหลักแนวเขตที่สาธารณะ

   วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ปักหลักเขตที่สาธารณะเพื่อให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจน หลังจากกรมที่ดินสอบแนวเขตสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ) ประจำปีงบประมาณ 2560

   สำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ)  ประจำปีงบประมาณ  2560 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ทองใส  ทับถนน เป็นวิทยากรสอนในครั้งนี้ ระหว่างวันที่  14 – 16  มิถุนายน  2560  ณ  วัดศรีสุพรอาราม  บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานนวดแผนไทย

   วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ เปิดให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนวดแผนไทยได้มีสถานที่บริการนวดแผนไทย ณ  วัดศรีสุพรอาราม  บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก

   วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับ สภ.ตระการพืชผล และ รพ.สต.พระโรจน์ ดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ ในครั้งนี้ทำการอบรมให้กับนักเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก มีกิจกรรมแบ่งเป็น 1 กิจกรรมฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันภัยด้านจราจร 3 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันภัยด้าน อัคคีภัย 4 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันภัยด้านป้องกันไฟป่า

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา และต้นไม้

   วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์ปลา และต้นไม้ มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และแจกจ่ายให้โรงเรียนในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อถวาย วันแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...