สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง

   วันที่ 20 เมษายน 2561 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่สำรวจการสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

การแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์

   วันที่ 19 เมษายน 2561 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ ครั้งที่ 3

   วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมพิธีพุทธาภิเษกพระประธาน และพิธีบวงสรวงเรือโบราณ 200 ปี

   กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม พิธีพุทธาภิเษกพระประธาน และพิธีบวงสรวงเรือโบราณ 200 ปี  วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม บ้านหนองช้างน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่สนับสนุน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 "ด่านชุมชน"ตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท่องถิ่น พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์บ้านหนองเม็ก หนองแสง

   กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท่องถิ่น
พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท่องถิ่น พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์บ้านหนองช้างใหญ่

   กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท่องถิ่น
พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...