สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่

     วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมมือกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 จัดประชุมโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ โดยให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

     วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยทั้งแปดหมู่บ้านในตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมกับออกบริการเก็บค่าบริการเก็บขยะด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านพระโรจน์ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาปี พ.ศ. 2560

      วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดยนายสมศักดิ์ บริสุทธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านพระโรจน์ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมปลูกต้นพยุงใน โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

      วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดยนายสมศักดิ์ บริสุทธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมปลูกต้นพยุงใน โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ค้ำจิตใจ ค้ำเศรษฐกิจ ค้ำวัฒนธรรม ค้ำสิ่งแวดล้อม บริเวณคูน้ำหนองช้างใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจวัดขนาด ความเรียบร้อย ของผู้รับเหมาที่รับทำถนนและคลองระบายน้ำ ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ ตามงบประมาณที่จัดสรร ประจำปี 2560

     เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจวัดขนาด ความเรียบร้อย ของผู้รับเหมาที่รับทำถนนและคลองระบายน้ำ ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ ตามงบประมาณที่จัดสรร ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ขอประกาศเรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ขอประกาศเรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

มอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (60 ช.ม.) ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

      วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (60 ช.ม.) ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการค้าการลงทุน และบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยทั้งแปดหมู่บ้านในตำบลหนองช้างใหญ่

      วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยทั้งแปดหมู่บ้านในตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...