สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย การนั่งสมาธิและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกแก้วขาว บำเพ็ญประโยชน์"

      วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย การนั่งสมาธิและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกแก้วขาว บำเพ็ญประโยชน์" ณ วัดหนองช้างใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2560

      วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่และประชาชนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน บรรยายโดย ปปช.จังหวัดอุบลราชธานี และ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง บรรยายโดยท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินจัดโครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นมีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่าถูกต้อง และเพื่อเป็นการบรูณาการระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆและสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ

     วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ได้เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีมหามงคลถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมงานพิธีมหามงคลถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง ทันวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ (13-31 ตุลาคม 2560)

      วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง ทันวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ (13-31 ตุลาคม 2560) ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าเยี่ยมชมทุ่งดอกนิลุบล (อีฮีน) และแวะชมเรือโบราณบ้านหนองช้างน้อย

      วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่  เชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าเยี่ยมชมทุ่งดอกนิลุบล (อีฮีน) และแวะชมเรือโบราณบ้านหนองช้างน้อย ซึ่ง 1 ปีจะมีครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ขอขอบพระคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ให้เกียรติเยี่ยมชมทุ่งดอกนิลุบล บริเวณกลางทุ่งนา บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับสารวัตรปศุสัตว์ และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสารวัตรปศุสัตว์ และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม...