สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

  วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีพบประชาชน

  วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่และผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกเยี่ยมให้บริการรับเรื่อง และให้ความรู้กับผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถนักเรียนที่ผ่านมา "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐ สู่ประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม...

งานตลาดประชารัฐอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561เวลา 18.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมในงานตลาดประชารัฐจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ในงานมีการแสดงหมอลำ การฟ้อนรำ การแต่งกายชุดผ้าหม้อห่อม ณ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บริเวณสนามใกีฬาบ้านหนองช้างใต้ ต.หนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

  วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561ณ วัดพระโรจน์ บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การออกเยี่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ

  วันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกเยี่มผู้พิการ และผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

อถล.ตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกันทำความสะอาดถนนสาธารณะ

  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อถล.ตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกันทำความสะอาดถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านและภายในวัดพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

การออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสถาบันการเงินตำบลหนองช้างใหญ่

  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสถาบันการเงินตำบลหนองช้างใหญ่ สถานที่ทำการบ้านหนองช้างใต้ หมู่ที่ 7

อ่านเพิ่มเติม...