สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแผนดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ฉบับที่ 1 เพิ่มเติม

     วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยสำนักปลัดฯ จัดการประชุมแผนดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ฉบับที่ 1 เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาม่วงสามสิบ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

     วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาม่วงสามสิบ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการตรวจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บานหนองแสง

       วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ คณะกรรมการตรวจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บานหนองแสง

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

       วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ต้อนรับคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ด่านชุมชน ตำบลหนองช้างใหญ่ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ใหม่ ประจำปี 2561-2564 ระหว่างวันที่ 12-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยกองคลัง ดำเนินโครงการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ใหม่ ประจำปี 2561-2564 ระหว่างวันที่ 12-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ให้การสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ด่านชุมชน ตำบลหนองช้างใหญ่ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน

      วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.สวาท สุทธิอาคาร ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ป.ป.จ.อุบลราชธานี) นำคณะรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...