สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอม่วงสามสิบ "นาเลิงเกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

วันที่ 3 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอม่วงสามสิบ "นาเลิงเกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผือ ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ได้ดำเนินโครงการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2558

การดำเนินการตามโครงการได้สำเร็จแล้ว มีการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 30 ตัว แมว จำนวน 3 ตัว รวมเป็น 33 ตัว 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฮอร์โมนคุมกำเนิดในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฮอร์โมนคุมกำเนิดในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 -27 มีนาคม 2558 ภายในงาน มีการประชาคมทำแผน จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาประจำตำบลหนองช้างใหญ่ บ้านหนองช้างใต้ หมู่ที่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 1/2558 ในโค-กระบือ ระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค จำนวน 418 ตัว กระบือ จำนวน 277 ตัว รวม 695 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดทำโครงการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อปพร. อสม. ฯ 27-30 มกราคม 2558 อบต.หนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 สถานที่ศึกษาดูงาน เทศบาลนครระยอง และกลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน อ.แกลง จ.ระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 จัดงานร่วมกับ โรงเรียนบ้านไพบูลย์,โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก,โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์),โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

อ่านเพิ่มเติม...