สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค กระบือ รอบที่ 2 ปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค กระบือ รอบที่ 2 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 6-14 กรกฎาคม 2558 มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อยในโค จำนวน 428 ตัว กระบือ จำนวน 287 ตัว รวม 715 ตัว
 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมประสานใจ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัอุบราชธานี วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จัดโดย โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์)

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ กลุ่มมลชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชมชนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2528 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมความรู้เด็กเยาวชนยุคใหม่รู้วินัยจราจร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการอบรมความรู้เด็ก เยาวชนยุคใหม่ รู้วินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2558 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ วัดพระโรจน์  บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5  ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2558 วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ วัดพระโรจน์ บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม...

งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอม่วงสามสิบ "นาเลิงเกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

วันที่ 3 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอม่วงสามสิบ "นาเลิงเกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผือ ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ได้ดำเนินโครงการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2558

การดำเนินการตามโครงการได้สำเร็จแล้ว มีการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 30 ตัว แมว จำนวน 3 ตัว รวมเป็น 33 ตัว 

อ่านเพิ่มเติม...