สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 1/2558 ในโค-กระบือ ระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค จำนวน 418 ตัว กระบือ จำนวน 277 ตัว รวม 695 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดทำโครงการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อปพร. อสม. ฯ 27-30 มกราคม 2558 อบต.หนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 สถานที่ศึกษาดูงาน เทศบาลนครระยอง และกลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน อ.แกลง จ.ระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 จัดงานร่วมกับ โรงเรียนบ้านไพบูลย์,โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก,โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์),โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558

วันศุกร์ที่ 26 ธันวามคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 ให้กับผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 แถลงผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี 2557 และรายงานผลการประเมินติดตามผลแผนการพัฒนา แผนยุทธศาตร์

อ่านเพิ่มเติม...

งานถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

กฐินสามัคคีอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี 2557 ทอดถวาย ณ วัดบ้านไพบูลย์ ตำบลหนองช้างใหญ่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพุทธมนต์ และฟังธรรมเทศนา 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 น. แห่องค์กฐิน และทอดถวาย ณ วัดบ้านไพบูลย์ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...