สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559

     กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลหนองช้างใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - วันที่ 4 มกราคม 2559 

1. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ถนน
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม...

สวัสดีปีใหม่ 2559

     วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559  ขึ้น มีการจับสลากมอบของขวัญปีใหม่ และร่วมรับประทานอาหาร  ณ ลานด้านข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายดอกไม้จันทน์

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ระดับอำเภอ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เริ่มงานเวลา 16.00 น. ณ วัดหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย (โรคคอบวม)ในโค กระเบือ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย (โรคคอบวม)ในโค กระเบือ ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับโค กระบือ ทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16 - 24 พฤษจิกายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติไทย

     วันที่ 5 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติไทย ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ

  

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จ ฯ อุบลราชธานี”

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จ ฯ อุบลราชธานี” ชาวตำบลหนองช้างใหญ่ได้รับชมนิทรรศการ ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP พร้อมทั้งร่วมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2558

     วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ชาวบ้านตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดบ้านไพบูลย์  

อ่านเพิ่มเติม...