สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้กับชาวตำบลหนองช้างใหญ่

วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นาง พิมพกาญจน์ พลสมัคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้กับชาวตำบลหนองช้างใหญ่ และร่วมปล่อยปลาลงสู่หนองน้ำสาธารณะประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2558

วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดทำโครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2557

แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมไหว้พระรับศีล รับฟังธรรมเทศนา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วัดโภคการาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2557

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พันธุ์ไม้ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาคมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ตำบลหนองช้างใหญ่

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้จัดให้มีการประชาคมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

มหาเถรสมาคมส่งเสริม โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 มหาเถรสมาคมส่งเสริม โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่พร้อมใจรักษาศีลห้า ณ วัดศรีพิทยาคม ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตำบลนมแม่ เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมการให้นมแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย

วันที่ 3 และ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระโรจน์และประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ประชุมโครงการตำบลนมแม่ เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมการให้นมแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย

อ่านเพิ่มเติม...