สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริม ปีงบประมาณ 2557

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เข้าร่วมโครงการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ บนไหล่ทาง สาย อจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134-บ้านหนองช้างน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

Page 21 of 21