สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4

  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ขอรับบริจาคมือถือเก่าทุกสภาพเพื่อนำไปรีไซเคิลหาทุนจัดซื้อหนังสือให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดารตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ได้นำส่งโทรศัพท์มือถือเก่าไปแล้ว 101 เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  สำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธา่นี ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองช้างใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2561 สนับสนุนโครงการโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561

  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ และร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับสถานศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมหนึ่งไร่แก้จน

  วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 องการบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการฝึกอบรมหนึ่งไร่แก้จน และนำผู้เข้าอบรมศึกษาระบบธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริจาคโลหิต

  วันนี้ 21 มิ.ย. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมบริจาคโลหิต โครงการนี้มีคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมให้กำลังใจและมอบของรางวัลซึ่งได้ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 309 ราย ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหนึ่งตำบลซ่อมหนึ่งตำบลสร้าง บ้านผู้สูงอายุ

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสุทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่มอบบ้านจากโครงการหนึ่งตำบลซ่อมหนึ่งตำบลสร้าง บ้านผู้สูงอายุ บ้านนางหนู วงค์นาม หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ต.หนองช้างใหญ่ และมอบเก้าอี้สุขาให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองใหญ่ เป็นผู้นำชาวบ้านตำบลหนองช้างใหญ่ปลูกป่า ในโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" จิตอาสาทำการปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น พื้นที่ 9 ไร่ บริเวณสำนักสงฆ์ดำรงธรรม หมู่6 บ้านหนองแสง

อ่านเพิ่มเติม...