สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดประชารัฐ

    วันที่ 6 มีนาคม 2561เวลา 18.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมในงานตลาดประชารัฐจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน มี.ค. 2561 
ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ในงานมีการแสดงบาสโลบ มหกรรมหมอลำ รำวงย้อนยุค และประกวดการแต่งกายสวยงาม ณ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการไทยยั่งยืน

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยยั่งยืน ให้กับประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่

    วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกให้บริการให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค-กระบือ

    วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค-กระบือ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater bank ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายโกวิทย์ ดอกไม้ กรรมการสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ และคณะเป็นวิทยากรการบริหารจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater bank ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานครบรอบ 136 ปีม่วงสามสิบ และเปิดตลาดประชารัฐ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธ

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานครบรอบ 136 ปีม่วงสามสิบ และเปิดตลาดประชารัฐ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดำรงต์ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     วันที่ 26 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดำรงต์ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ ระบบกระจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำฝายร่องคำจาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก จากกรมทรัพยากรน้ำ

     วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 24 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ ระบบกระจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำฝายร่องคำจาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก จากกรมทรัพยากรน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...