สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกเยี่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ

  วันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกเยี่มผู้พิการ และผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

อถล.ตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกันทำความสะอาดถนนสาธารณะ

  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อถล.ตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกันทำความสะอาดถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านและภายในวัดพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

การออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสถาบันการเงินตำบลหนองช้างใหญ่

  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสถาบันการเงินตำบลหนองช้างใหญ่ สถานที่ทำการบ้านหนองช้างใต้ หมู่ที่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

  วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ให้การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของบ้านพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

อถล.ตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกันทำความสะอาดถนนสาธารณะ

  วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อถล.ตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกันทำความสะอาดถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านและภายในวัดพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดทำจุดสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์

  วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ดำเนินการจัดทำจุดสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล1 แห่ง (2 หลุม) และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (6 หลุม) ซึ่งจะขยายไปในหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน เพื่อเป็นหมู่บ้านนำร่อง ภานในเดือนกันยายน นี้

อ่านเพิ่มเติม...

การออกตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกร และกลุ่มอาชีพปลูกมันสำปะหลัง

   วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกร และกลุ่มอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ที่บ้านพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน

   วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำขยะอันตรายไปกำจัดตามโครงการความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน ตามแนวทาง”ประชารัฐ” ได้นำขยะอันตรายไปฝากไว้ที่ร้าน 7-Eleven สาขาอำเภอม่วงสามสิบ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะให้บริการนำขยะอันตรายไปจำกัด ให้นำขยะอันตรายไปฝากไว้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาในพื้นที่ 4 จังหวัด ยกเว้นในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โครงการนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 12 อุบลราชธานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด และร้าน 7-Eleven ในจังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 28