สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

   ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดม่วงสามสิบ

    วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดยนายสมศักดิ์ บริสุทธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน พร้อมพสกนิกรตำบลหนองช้างใหญ่น้อม ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับจิตอาสาอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลหนองช้างใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสถานที่ และเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

    วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับจิตอาสาอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลหนองช้างใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสถานที่ และเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหราช ประจำปี 2560

    วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วันปิยะมหาราช นายสมศักดิ์ บริสุทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่และคณะบุคลากรเข้า ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหราช ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ได้รับรางวัลอันดับสองประเภทความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดพวงมาลาในครั้งนี้ด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่

     วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมมือกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 จัดประชุมโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ โดยให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

     วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยทั้งแปดหมู่บ้านในตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมกับออกบริการเก็บค่าบริการเก็บขยะด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านพระโรจน์ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาปี พ.ศ. 2560

      วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดยนายสมศักดิ์ บริสุทธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านพระโรจน์ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมปลูกต้นพยุงใน โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

      วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดยนายสมศักดิ์ บริสุทธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมปลูกต้นพยุงใน โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ค้ำจิตใจ ค้ำเศรษฐกิจ ค้ำวัฒนธรรม ค้ำสิ่งแวดล้อม บริเวณคูน้ำหนองช้างใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 22