สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

การดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์

การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ ข้อร้องเรียนร้องทุกข์

สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินการร้องทุกข์ไฟฟ้า พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน พ.ศ. 2559

สรุปผลการดำเนินการร้องทุกข์ไฟฟ้า พ.ศ. 2559

สรุปผลการดำเนินการร้องทุกข์กรณีภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2559

1 แจ้งผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของบ้านนายทวี สรรศรี เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

2 จากการสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบ้านของนายทวี สรรศรี ได้รับความเสียหายจากพายุลมพัดจริง จึงให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน 3,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556)

1 แจ้งผู้รับผิดชอบ

2 ได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ใขไฟฟ้าแสงสว่างที่ขัดข้อง บริเวณบ้านของนายวิรัช กานานนท์ กับนายชัยวัฒน์ คำเปลว และจุดระหว่างบ้านของนางวันทอง เสียวสวัสดิ์ กับบ้านนางสมหวัง พระโรจน์ เรียบร้อยแล้ว

 
 
Powered by Phoca Download