สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

รับข้อร้องเรียนร้องทุกข์

รับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นางวีระยา  ลีล้อม ได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 

เรื่อง ความเดือดร้อนจากโรงสีข้าวที่ส่งเสียงดัง และมีฝุ่นละอองจากการสีข้าว และคอกเป็ดที่ส่งกลิ่นเหม็น

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นายสุพจน์  นิพิมพ์ ได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 

เรื่อง ความเดือดร้อนจากการที่พื้นที่ทำนาของตนเองเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถหาที่ระบายได้

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นางนงค์นุต บุญชู ได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 

เรื่อง ความเดือดร้อนจากการถมที่ในระดับสูงซึ่งเป็นเหตุให้เวลามีฝนตกน้ำจะไหลทะลักท่วมบริเวณบ้าน

นายทวี สรรศรี ได้แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้เกิดลมพายุขึ้นในบ้านพระโรจน์หมู่ที่ 5 ทำให้บ้านเรือนของ นายทวี สรรศรี ได้รับความเสียหายหลังคาบ้านถูกลมพัด เลขที่หนังสือรับ 505 ลว. 8 เม.ย.

24 ม.ค. 2557 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์ แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างขัดข้องภายในหมู่บ้าน 

 
 
Powered by Phoca Download