สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูฝน

แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูฝน
ขนาดไฟล์:
743.62 kB
วันที่:
10 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลด:
0 x

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูฝน

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ลักษณะอากาศจะแปรปรวนทั้งอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และฝนฟ้าคะนองบางวัน เพราะอากาศเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก สัตว์กีบคู่ และสัตว์น้ำ อาจปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่าย หากดูแลไม่ดีและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ส่งผลให้สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงเกิดเจ็บป่วย และล้มตายเกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ อันอาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรคระบาดในสัตว์ที่มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝน มีดังนี้

1. สัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ โรคที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก และโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ ที่อาจสร้างความสูญเสียหายให้กับสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก อาการที่พบได้ คือ คอตก คอบิด หายใจ เสียงดัง หรืออาจมีน้ำมูกไหลได้

2. สัตว์กีบคู่ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ มักมีปัญหาเรื่องท้องอืด ท้องเสีย จากการกินหญ้าอ่อนที่เพิ่งแตกยอด เมื่อได้รับน้ำฝนเข้าไปเป็นจำนวนมาก เพราะสัตว์ที่จะกินแต่ฟางหรือหญ้าแห้งตลอดในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังมีโรคหวัด โรคปอดบวม โรคคอบวม โรคปากและเท้าเปื่อย ในส่วนของสุกร ต้องระวัง โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคพีอาร์อาร์เอส โดยจะแสดงอาการ ซึม เบื่ออาหาร หายใจลำบาก มีขี้มูก ไอหรือจาม หรือท้องเสีย และอาจมีการแท้งลูกได้

 วิธีการป้องกัน เกษตรกรต้องดูแล ให้ความสำคัญกับการจัดการโรงเรือนหรือคอกสัตว์ที่ดีมีหลังคา ป้องกันฝน ลม และละอองฝนได้เป็นอย่างดี หรือจัดเตรียมสถานที่ที่ให้สัตว์สามารถหลบฝนได้มีการจัดเตรียมน้ำ อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพสัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย

 3. สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาที่เลี้ยงในกระชัง มักเกิดปัญหาปลาป่วยและปลาตายจากปรสิตและเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย เนื่องจากปลาที่เลี้ยงในกระชังปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน เมื่อมีฝนตกน้ำไหลหลาก เกิดอุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลง ปลาจะกินอาหารน้อยลง เครียด ลักษณะของปัญหา ปลามักตายหลายสิบตัวถึงหลายร้อยตัว/กระชัง นานติดต่อกัน 2-3 สัปดาห์ อัตราการตายมากกว่า 50% ต่อกระชัง กระชังที่แขวนอยู่ในลำน้ำเดียวกันได้รับผลกระทบในลักษณะคล้ายกัน ปลาที่ป่วยและตายมีอาการครีบกร่อนลำตัวมีรอยแผล ตกเลือด เหงือกซีดเน่า ซึ่งสาเหตุจากการเลี้ยงปลาอย่างหนาแน่น เลี้ยงปลาในแหล่งน้ำเดิม เป็นระยะเวลานาน ทำให้มีของเสียสะสมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตปรสิตและเชื้อโรคชนิดต่างๆที่ตรวจพบ ได้แก่ ปรสิตภายนอก แบคทีเรีย และในบางพื้นที่มีการตรวจพบเชื้อไวรัส และเชื้อราในปลานิลป่วย วิธีการป้องกัน เกษตรกรควรล้างทำความสะอาดกระชังอย่างสม่ำเสมอ อย่าทิ้งซากปลาที่ตายลงในน้ำ ให้เก็บฝัง เผาหรือทำลาย  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจทำความเสียหายกับปลาที่เลี้ยง การเลี้ยงปลาครั้งต่อไป ควรปล่อยปลาให้น้อยลง และควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าลูกพันธุ์ปลามีคุณภาพและสุขภาพดี ในแหล่งน้ำที่มีปัญหาปลานิลในกระชังป่วยอยู่เสมอ ควรระงับการเลี้ยงปลานิลช่วงระยะหนึ่ง หรือสลับเลี้ยงปลาชนิดอื่นแทนปลานิล เพื่อให้เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาในปลานิลลดน้อยลงไปในธรรมชาติ กระชังปลานิลควรห่างจากน้ำทิ้งชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม และบริเวณน้ำหลากจากพื้นที่น้ำท่วมขัง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูฝนดังกล่าว

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download