สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ขึ้นบน

แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว

แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว

แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 
 
Powered by Phoca Download