สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

.ศ.2558 – 2561

(ระยะ 4 ปี)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 

อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 
 
Powered by Phoca Download