สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผังปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

แผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

 
 
Powered by Phoca Download