สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชากรผู้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2559

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชากรผู้มีสิทธิรับบริการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบาดาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ปี 2558

 
 
Powered by Phoca Download