สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1 มราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาม 2558)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย

ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2558

นายสุนทร ท่าหาญ

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2557

 
 
Powered by Phoca Download