สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ข้อมูลรายรับและรายจ่าย

ข้อมูลรายรับและรายจ่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานข้อมูลรายรับรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
 
Powered by Phoca Download