สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ขึ้นบน

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองช่าง

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผ.ด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองคลัง

แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักปลัด

 
 
Powered by Phoca Download