สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

แผนอัตรากำลังพนักงานท้องถิ่น 3 ปี

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

(พ.ศ. 2561-2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนอัตรากำลัง  3  ปี   (พ.ศ. 2558 – 2560)

 

 
 
Powered by Phoca Download