สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้างใหญ่
ระยะ 4 ปี
พ.ศ. 2561 – 2564
 
 
Powered by Phoca Download