สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558

บันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
 
Powered by Phoca Download