สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคา ประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง (PARA AC.) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายทางจากบ้านนายสรศักดิ์ไปบ้านหนองช้างน้อย) หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง(PARA AC.)แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางจากบ้านนายสรศักดิ์ไปหนองช้างน้อย)หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท(แปดแสนบาทถ้วน)

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง (PARA AC.) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางจากบ้านนายสรศักดิ์ไปบ้านหนองช้างน้อย) หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ(ชนิดเอนกประสงค์) แบบเปิดเทท้าย 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ คำนวณราคา ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 3,966,000 บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

ตามเอกสารแนบมาด้วยนี้แล้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนสาย อบ.3162

บ้านหนองช้างใหญ่ บ้านหนองช้างน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ตามเอกสารแนบมาด้วยนี้แล้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนสาย อบ.3162 บ้านหนองช้างใหญ่ - บ้านหนองช้างน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

 
 
Powered by Phoca Download