สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

งานบุคคล

การบริหารงานบุคคล

คู่มือ จริยธรรม ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการ พนักงาน พ.ศ. 2559

 

ช่อสะอาด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบสารบรรณองการบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

แบบใบลาป่วย   ลาคลอดบุตร   ลากิจ 

 

 
 
Powered by Phoca Download