สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เองในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองเม็ก

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านไพบูลย์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านไพบูลย์

ประวัติความเป็นมา

     ประมาณ ปี 2489 พ่อใหญ่สุข นาครินทร์ได้นำญาติพี่น้อง จำนวน 4 ครอบครัวอพยพมาจาก บ้านไพรบึง จังหวัดศรีษะเกษเพื่อแสวงหาแหล่งทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์ จำมาพบบริเวณบ้านไพบูลย์ซึ่งมีชัยภูมิที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเลี้ยงจิ้งรีดบ้านหนองเม็ก

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มผู้ผลิตแจกันกระดาษรีไซเคิล

กลุ่มผู้ผลิตแจกันกระดาษรีไซเคิล ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 เบอร์โทรศัพท์ 082-3668124 

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองเม็ก

อ่านเพิ่มเติม...