สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จดหมายข่าว เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

จดหมายข่าว เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

จดหมายข่าว เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

ฉบับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

ประจำ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

จดหมาข่าว เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

จดหมายข่าว เดือน กันยายน 2559

สรุปผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

จดหมายข่าว เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จดหมายข่าว เดือน กันยายน 2557

 
 
Powered by Phoca Download