สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

Share

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของตำบลหนองช้างใหญ่


 

Scan QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม LINE ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่   
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่  
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   ติดต่อเรา:  
   Download เอกสาร : แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน