สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายนพพร สุขเลิศ
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานจ้าง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายณัฐวร  ทาโคตร  นางสาวกุลจิรา  ภูลสวัสดิ์  นายอาทิตย์  แนบชิด
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยงานกองช่าง  ผู้ช่วยงานกองช่าง