สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

Share
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นายสุนทร ท่าหาญ
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นายศักดา แก่นคำ
 
นายภักดี ทิพคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายสุวิทย์ โคตรแก้ว
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล